Grootschalige renovatie met ombouw van bestaand verzorgingstehuis naar verpleging met 27 huiskamers. Uitvoering in drie aaneengesloten faseringen i.v.m. bewoonde situatie.

OpdrachtgeverWoonzorg Nederland Projectontwikkeling BV

ArchitectArchitec

Bouwperiode 14-07-2008 t/m 12-06-2009

Download de folder
Google Maps is niet beschikbaar.