Casco restauratie van Pakhuis Verboon te Vlaardingen.

Vervanging van aangetast dakbeschot, vele balkkoppen en omliggend metselwerk. Scheurherstel metselwerk en herstel stalen vensters.

OpdrachtgeverVopak

ArchitectPolderman Bureau voor Monumentenadvies

Startdatum 16-01-2017

Download de folder
Google Maps is niet beschikbaar.