Restauratie rijksmonumentale boerderij Het Terphuis te Poortugaal.

De boerderij waarop Het Terphuis zich vestigt, in het dorp bekend als Boerderij Verhoeff, kent een lange geschiedenis. Op een balk aan de oostelijke zijde is het jaartal 1630 geschilderd, maar er is ook een steentje te vinden met het jaartal 1818, wat duidt op een herstelling of uitbreiding. Al voor deze bebouwing werd deze plek bewoond: de boerderij staat op een zeer oude huisterp (werf) die werd aangelegd in de strijd tegen het binnendringende zeewater.

In de huidige vorm is de evenwichtige stijl van de vroege 19e eeuw te herkennen, zowel in de voorgevel als in verschillende constructieonderdelen en in het interieur. Vanaf de Kerkstraat, vroeger de centrale as van het dorp Poortugaal, kun je het open landschap met haar weilanden zien via het boerenerf. Al deze elementen maken Boerderij Verhoeff tot een boerderij met een hoge monumentwaarde.

Op 29 februari 2016 heeft Het Terphuis de boerderij aangekocht van de erfgenamen van Johan Verhoeff. Johan was de laatste eigenaar die de boerderij in gebruik had als agrarisch bedrijf. De boerderij ontleende zijn naam dan ook aan hem.

Opdrachtgeverparticulier

ArchitectLugten Malschaert Architecten B.V.

Startdatum 22-08-2017

Download de folder
Google Maps is niet beschikbaar.