Restauratie en herbestemming van het voormalig Weeshuis der Hervormden te Schiedam.

De oorspronkelijke grote zalen en ruimtes zijn het uitgangspunt bij het nieuwe ontwerp. Hierbinnen worden 14 nieuwe woningen en 3 bedrijfsruimtes gecreëerd met respect voor en zichtbaarheid van de oorspronkelijke historische structuur van het pand.

In december 2018 zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de restauratie van dit mooie rijksmonument uit 1779.

OpdrachtgeverVer. Hendrick de Keyser

ArchitectVer. Hendrick de Keyser

Bouwperiode 03-12-2018 t/m 27-09-2019

Download de folder
Google Maps is niet beschikbaar.