Disclaimer

**Informatie

Vanzelfsprekend hanteert Den Hoed Aannemers B.V. de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het publiceren en onderhouden van informatie op de Den Hoed Aannemers B.V. website. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd is verouderd of eventueel niet correct is. Er kunnen dan ook geen rechten ontleend worden aan de gepubliceerde informatie op deze website.

Vertrouwelijke informatie

Alle informatie die een bezoeker van de Den Hoed Aannemers B.V. website achterlaat, al dan niet met behulp van 'cookies', formprocessing of op enige andere manier, zal door Den Hoed Aannemers B.V. vertrouwelijk behandeld worden. Deze informatie zal uitsluitend aangewend worden voor Den Hoed Aannemers B.V. marketing doeleinden en nimmer door Den Hoed Aannemers B.V. ter beschikking worden gesteld aan derden.

Verwijzingen

Bepaalde verwijzingen, al dan niet in de vorm van hyperlinks, in de Den Hoed Aannemers B.V. website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover Den Hoed Aannemers B.V. geen controle heeft. Derhalve kan Den Hoed Aannemers B.V. nimmer verantwoordelijk gehouden worden voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatie op desbetreffende websites.

Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen, gepubliceerd op de Den Hoed Aannemers B.V. website, mag zonder schriftelijke toestemming van Den Hoed Aannemers B.V. worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.