Privacyverklaring

Privacyverklaring Den Hoed Aannemers BV

Den Hoed Aannemers BV respecteert de privacy van al haar opdrachtgevers die gebruik maken van onze diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens om de overeengekomen opdracht(en), en/ of gewenste diensten zo snel mogelijk en kwalitatief hoogstaand uit te voeren.

Mochten wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken dan overeengekomen, dan zijn wij verplicht daarvoor uw ondubbelzinnige toestemming te vragen. Den Hoed Aannemers BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw opdracht of de dienst.

Den Hoed Aannemers BV gaat met de gegevens van haar opdrachtgevers op de volgende wijze om:

  • Gegevens verstrekt bij het verlenen van de opdracht, worden enkel gebruikt om de opdracht en/of diensten op de juiste manier uit kunnen voeren en een onderscheid te maken tussen de verschillende opdrachtgevers;
  • Uw gegevens worden op een beveiligde server opgeslagen en bewaard;
  • Uw NAW-gegevens en e-mailgegevens worden enkel gebruikt voor communicatie met u voor zover afgesproken;
  • Den Hoed Aannemers BV verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en wij zullen uw persoonlijke gegevens niet door geven aan derden buiten de EU of enige internationale organisatie;
  • Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en na te streven;

Den Hoed Aannemers BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Onze website bevat links naar andere websites. Den Hoed Aannemers BV is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens.

Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren. Surfgegevens bewaren we om de gebruikerservaring van onze website te verbeteren.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar (jwdm@denhoednl). Afhankelijk van het type verzoek kunnen wij u vragen om u te legitimeren. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Heeft u een klacht over de wijze waarop Den Hoed Aannemers BV uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij jwdm@denhoed.nl. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.