Een vak apart

Den Hoed Aannemers B.V. heeft een goede naam op het gebied van het restaureren en onderhouden van kastelen, kerken, woonhuizen en cultuurhistorische monumenten. De restauratieafdeling vraagt om specifieke kennis en kunde van de medewerkers op het gebied van bouwkunst, stijlen, materiaalgebruik en constructietechnieken. Daarom hebben wij vanaf 1946 al speciale teams voor restauratieprojecten binnen ons bedrijf. Deze vakmensen zijn speciaal opgeleid voor de specifieke werkzaamheden die het in oude staat herstellen van gebouwen vereisen.

Erkend Restauratiebouwbedrijf

Den Hoed Aannemers B.V. is vanaf 1980 lid van de Vakgroep Restauratie en sinds 1996 gecertificeerd als Erkend Restauratie Bouwbedrijf (ERB).

Voor de Monumentenvergunning wordt vaak de architect ingeschakeld. Specifiek voor de restauratie is er de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR).
Een branchevereniging die zich ten doel stelt om kwalitatief hoogwaardig behoud, herstel en restauratie van monumenten in ons land te bevorderen en te bewerkstelligen.

Vanzelfsprekend hebben wij ook nauw contact met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort en de gemeentelijke monumentenafdelingen.

Download de folder


Bekijk en download al onze publicaties