Onderhoud

Bedrijfsfilm Onderhoud

We nemen uw graag mee voor een korte impressie van onze onderhoudswerkzaamheden!

Samen zorgen we ervoor dat uw monumentale pand in goede staat blijft!

Grote problemen voor zijn

Met periodiek onderhoud voorkomt u schade en ongemak in de toekomst.

Als eigenaar van een monument kost dat niet alleen geld, ook de culturele waarde van een gebouw kan worden aangetast. Als het zo ver komt, kan dat - zelfs met vakkundige restauratie - niet altijd volledig hersteld worden.

Het is dus belangrijk om er op tijd bij te zijn. Met periodiek onderhoud worden kleine probleempjes opgelost voordat ze uitgroeien tot grote problemen.

Wanneer is iets onderhoud?

Onderhoudswerkzaamheden worden vaak verward met restauratie. Ze liggen dicht bij elkaar, maar wij maken een onderscheid tussen de twee.

Onderhoudswerkzaamheden zijn minder omvangrijk dan een restauratie. In principe is er bij onderhoud geen sprake van verbetering of functieverandering van het monument. Het gaat om conserveren, reinigen en beschermen.

Werkzaamheden

Voorbeelden van onderhoudswerkzaamheden zijn bijvoorbeeld nieuwe dakpannen plaatsen, het vervangen van een steunbalk of het vernieuwen van roestende muurankers.

Een deel van dit soort werkzaamheden kunnen we zonder speciale vergunningen uitvoeren. Als grote verbeteringen nodig zijn, of een gebouw wordt gedeeltelijk vernieuwd, dan is dat geen onderhoud. We spreken dan van restauratie.