Projecten

Instandhouding Topgevels koor St. Janskerk te Gouda

De Sint-Janskerk in Gouda is een grote kruiskerk in gotische stijl.
De kerk is vooral beroemd vanwege de reeks gebrandschilderde glazen. Het is met 123 meter de langste kerk in Nederland.

In hoofdzaak dateert de kerk uit de 15e en 16e eeuw, maar de historie van het gebouw gaat nog verder terug. De kerk behoort tot de Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Opdracht

De opdracht betrof het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het voegwerk en de natuursteen onderdelen van de topgevels van het koor en de lagere delen van het schip / transept aan de zuidzijde van de St. Janskerk.

Steigerwerk

Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden wordt eerst het steigerwerk geplaatst.
Deels over het water heen, afgestempeld in het plantsoen.

Alle geveloppervlakken met inbegrip van steunberen, penanten, nissen, vensteropeningen enzovoort zijn volledig dichtgelegd tot aan de gevels. De dakvlakken waarop steigerwerken kwamen te staan zijn beschermd door middel van harde isolatieplaat en multiplex.

Werkzaamheden

Het voegwerk en de natuurstenen onderdelen zijn met vakmanschap en precisie hersteld.
De pinakels, voetblokken en afdekbanden zijn voorzichtig afgenomen. Gescheurde topgevels hebben we gedemonteerd, zodat de geroeste muurankers behandeld konden worden.

Door roestvorming drukten de muurankers het metselwerk kapot. De ankers zijn uitgehakt, ontroest, behandeld en vervolgens ingepakt met vetband. Zo worden de ankers weer voor jaren beschermt tegen corrosie.

De gerestaureerde ankers zijn weer teruggeplaatst en de gevels hebben we vervolgens weer netjes dichtgemetseld en afgevoegd.

Alle geveldelen zijn gereinigd en vervuiling van duiven, algen- en mosgroei is verwijderd.
Plaatselijk hebben we de natuurstenen onderdelen zoals afzaten, lijsten en montants hersteld.
Ook het muurlood en pleisterwerk tussen het lood en tussenliggende zakgoten is vervangen.