Projecten

Restauratie boerderij "Het Leeuwenhuis" te Cabauw

De dwarshuisboerderij “het Leeuwenhuis” in Cabauw is een bijzonder rijksmonument.
Het karakteristieke, blokvormige voorhuis van de boerderij bevond zich nog grotendeels in het achtiende-eeuwse staat waarin het is gebouwd.
Bouwsporen in het metselwerk laten zien dat er enkel een paar vensteraanpassingen zijn gedaan in het verleden.

Het achterhuis is in 1931 na een brand herbouwd, waarbij de zijmuren hoger zijn opgetrokken en het achterhuis van een mansardekap is voorzien. Het achterhuis is steeds bewoond gebleven.

Bestaande situatie

Het voorhuis van de boerderij was bouwkundig in zeer vervallen staat en werd al geruime tijd niet meer bewoond. De boerderij is destijds op de kleigrond gebouwd, er zat geen fundering onder.

Toen 50 jaar geleden het waterpeil in de polder werd verlaagd begon de boerderij te verzakken. Door verzakking van het hele voorhuis naar achteren en extra verzakingen aan beide zijden van het voorhuis zijn grote scheuren in het metselwerk ontstaan met inwatering en aantasting van de houtconstructie tot gevolg. Alle vloeren liepen naar achteren af. De dakgoot van de voorgevel was geheel vergaan en ook de kozijnen waren in slechte staat.

Uitgangspunten restauratie

Doel van de restauratie was om het voorhuis bouwkundig in orde te maken en weer bewoonbaar te maken voor de bewoners.
Om het voorhuis tot een zelfstandige woning aan te passen moesten nieuwe voorzieningen zoals keuken, toilet, badkamer worden aangebracht. Tevens moest een geheel nieuwe installatie worden ingepast.

Uitgangspunt bij de nieuwe indeling en restauratie was om zoveel mogelijk authentiek materiaal te behouden en bewaren.

Werkzaamheden

Allereerst is het voorhuis geheel in plastic verpakt ter bescherming tegen de weersinvloeden. Om verdere verzakking te voorkomen is het hele huis voorzien van een nieuwe betonfundering. Er is gekozen het voorhuis van een nieuwe plaatfundering te voorzien. Door alleen een plaatfundering aan te brengen krijgt het voorhuis wel een stabiele basis, maar kan het geheel toch een beetje meebewegen met het achterhuis.

De scheuren en stukken slecht metselwerk zijn door middel van inboeten met oude stenen hersteld. Er is veel aandacht besteed om zettingen en scheuren zo onopvallend mogelijk weg te werken.

De door houtrot aangetaste kozijnen en ramen zijn aangescherfd, zodat zoveel mogelijk van het oude houtwerk behouden kon blijven. Van twee schuifvensters waren de luiken nog aanwezig. Na restauratie zijn deze weer teruggehangen.

De historische indeling van middenhal met aan weerszijden een kamer op zowel de begane grond als de verdieping is gehandhaafd. Binnen deze ruimtelijke structuur zijn nieuwe woonruimten gerealiseerd, waarvoor alle nieuw voorzieningen zijn toegevoegd.

Oude balklagen en kapconstructie waren op verschillende plekken door houtrot aangetast. Rotte delen zijn weggehaald en aangeheeld met nieuw hout. Gordingen, daksporen en panlatten moesten door de slechte staat geheel worden vervangen.

De muren zijn aan de binnenzijde geïsoleerd met behoud van karakteristieke interieuronderdelen.

Resultaat

Het resultaat mag er zijn!

Het pand heeft een ware metamorfose ondergaan en wordt inmiddels weer bewoond.
De historische structuur en karakteristieke interieuronderdelen hebben we kunnen behouden voor de komende generaties.

Prachtig om dit rijksmonument in oude luister te herstellen!