Projecten

Restauratie Mariënhof Westmaas

De Mariënhof is een rijksmonument en stamt uit de Middeleeuwen.
De stal komt uit het jaar 1750 en Het herenhuis uit 1597. Het staat bekend als oudste herenhuis van de Hoeksche Waard.
Het woonhuis heeft een rieten schilddak en achter het woonhuis ligt een grote stal onder een rieten zadeldak. In het woonhuis zijn vensters met geblokte ontlastingsbogen en houten kruiskozijnen met luiken.

Bestaande situatie

Met name het herenhuis is ernstig in verval. Gevels vertonen scheuren, de vloeren en balken zijn slecht en de kozijnen vertonen houtrot. Het werk omvat o.a. de restauratie van de gevels en het interieur. De nadruk zal liggen op het casco.
Authentieke elementen zijn bewaard gebleven. In de opkamer bevindt zich een authentieke schouw en 2 originele bedsteden. Met name de blootgelegde gewelfde kelders zijn interessant omdat ze nog ouder zijn dan het oorspronkelijke gebouw (1550).

Metselwerk

Het scheurherstel en voegwerk in de gevels hebben we aangepakt. Oude bakstenen zijn voorzichtig uitgehakt en schoongemaakt.
Op plaatsen waar de bakstenen waren gescheurd of de constructie niet overal meer gelijk was hebben we de uitgehakte, schoongemaakte stenen weer ingeboet. Naast constructieve verbetering vermindert het ook het indringen van water in de muur. Een goede methode van herstel.

In de gewelven van de kelder hebben we de scheuren in het metselwerk gedicht. Op de stalen bint is een muurtje geplaatst ter ondersteuning van het plafond.

In de gevel is een nieuwe boerenvlechting gemaakt.
Eerst was dit vuil metselwerk, maar nu is een bijzondere manier van metselen toegepast.
Meerdere lagen metselwerk zijn haaks op de schuine muurrand aangebracht, waardoor er een soort vlechting ontstaat. Dit zorgt voor extra stevigheid van de rand en een nostalgische uitstraling!

Balken

De herstelwerkzaamheden aan de kapconstructie en de verdiepingsbalklaag vroegen ook de nodige aandacht.
Veel balken waren slecht. De kleinere balken van de verdiepingsvloer die haaks op de moerbalk liggen, zogenoemde kinderbinten, waren aangetast door houtrot. De originele balklaag met eiken moerbalken en kinderbinten zijn deels vervangen en behandeld. Samen zorgen ze weer voor een stevige dragende constructie waarop de nieuwe vloerdelen rusten.

Kozijnen

De geprofileerde eikenhouten kruiskozijnen zijn één van meest authentieke elementen die de status van dit pand zo bijzonder maakt.

De originele kruiskozijnen met roedeverdeling hebben we gerestaureerd. Dat vereiste maatwerk! Met behulp van een kraan zijn de kozijnen teruggeplaatst. Voordat de kozijnen teruggeplaatst konden worden is er eerst een rij stenen weggehaald. Later zijn de stenen weer teruggemetseld om het geheel vast te zetten.

Het fronton op het dakvlak vertoonde ook ernstige houtrot. In onze werkplaats is het fronton volledig gerestaureerd.