Projecten

Verbouw dorpskerk en verenigingsgebouw 't Geinlicht te Nieuwegein

De Dorpskerk aan de Nedereindseweg in Nieuwegein werd in 1819 gebouwd ter vervanging van de uit 1217 stammende Dorpskerk die in zeer slechte staat verkeerde en werd afgebroken.
Van de oude kerk zijn de preekstoel, koperen lezenaar en enkele banken bewaard gebleven en in de nieuwe kerk geplaatst.

In 1927 is het Verenigingsgebouw ’t Geinlicht naast de Dorpskerk gebouwd.
Hiervoor is de consistorie aan de oostzijde van de Dorpskerk aangepast.

Uitgangspunten verbouwing

Tot eind 2015 gebruikte de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord twee kerkgebouwen.
Omdat besloten werd alleen nog gebruik te maken van de Dorpskerk, was renovatie noodzakelijk.

Het doel van de renovatie was tweeledig;
Ten eerste waren onderdelen aan vervanging toe en ten tweede was er de behoefte om de kerkzaal en het verenigingsgebouw ’t Geinlicht niet alleen op zondag, maar ook op andere dagen meer te kunnen gebruiken en verhuren.

Uitgangspunt hierbij was om het historische en beeldbepalende karakter van de Dorpskerk te behouden.

Sloopwerkzaamheden

Om tot een modern kerkelijk centrum te komen moest er in de eerste plaats heel wat sloopwerk plaatsvinden.

De bestaande houten banken en de houten vloer zijn uit de kerk verwijderd. Het verbindingsgedeelte tussen de kerk en ’t Geinlicht is afgebroken. In ’t Geinlicht is het plafond verwijderd en zijn de beide dakkapellen vervangen.

De oostmuur van de kerk is gedeeltelijk verwijderd om plaats te maken voor een bredere ingang. Tijdens de verbouwing zijn beide orgels en kroonluchters netjes ingepakt ter voorkoming van beschadiging door stof tijdens de bouwwerkzaamheden.

Bouwwerkzaamheden

In de kerk, is na egalisering een nieuwe betonvloer aangebracht met daarop een vloer van hardsteen. In de vloer zijn leidingen gelegd voor verwarming en communicatieapparatuur ten behoeve van luidsprekers, video en verlichting ed.

De hoofdtoegang naar beide gebouwen is gemaakt in het nieuwe verbindingsstuk tussen kerk en ’t Geinlicht. Daarvoor is in de oostgevel van de kerk een brede toegang gemaakt die tevens zorgt voor een goede verbinding tussen kerk en verenigingsgebouw.

In het zalencentrum is een nieuw plafond aangebracht en is het gebouw uitgebreid met een nieuw gedeelte. Een trap naar boven geeft toegang tot de jeugdzolder.
De oorspronkelijke westingang van de kerk en de garderobe zijn omgebouwd tot een consistoriekamer.

Resultaat

Het interieur van deze karakteristieke kerk is vernieuwd. De bankenblokken hebben plaatsgemaakt voor stoelen, waardoor de nodige flexibiliteit ontstaat aangaande de liturgische invulling en het gebruik van de kerk.

De vloer is vernieuwd en voorzien van vloerverwarming.
Een doorbraak en verbinding met het Verenigingsgebouw ’t Geinlicht is tot stand gekomen door een fraaie glazen corridor.

Op deze manier zijn de kerk en het verenigingsgebouw aangepast aan de behoefte van deze tijd.