Nieuws

10 juli 2020 Restauratiefonds compliment restauratie herenboerderij de Mariënhof

Voor de restauratie en herbestemming van de oudste herenboerderij in de Hoekse Waard ontvingen Ester en Marcel Quartel 30 juni het Restauratiefonds Compliment. Kees-Jan Dosker, directeur van het Nationaal Restauratiefonds, sprak bij overhandiging van het compliment zijn waardering uit voor het doorzettingsvermogen van Ester en Marcel.

Jarenlang was het onzeker of de boerderij die al sinds de jaren '70 leegstond gered kon worden. De familie Quartel kwam ne een ruilverkaveling begin jaren zeventig terecht op de Mariënhof in de Hoekse Waard. Het rijksmonumentale herenhuis op hun erf voelde voor hen lange tijd als last. Totdat zoon en opvolger Marcel Quartel en zijn vrouw Esther opeens oog kregen voor dit unieke pand. Van een last werd het een uitdaging, waar ze beiden enthousiast de schouders onder zetten. De eerste plannen startten ongeveer 10 jaar geleden. Door de inzet van betrokken partijen, waaronder de herbestemmingscommissie van Pieter van Vollenhoven, stichting Landelijk Erfgoed Hoekse Waard en de provincie Zuid-Holland is de boerderij behouden gebleven. Het is nu een ontmoetingsplek met veel mogelijkheden.

Zie ook artikel op de website van de Provincie Zuid-Holland, over Succesvolle aanjagers herbestemming rijksmonumenten. (Gepubliceerd op 8 juli 2020)

Wij zijn trots dat we de restauratie mochten uitvoeren.
Op onze projectpagina nemen we u graag staps gewijs mee naar het fraaie eindresultaat.

terug naar overzicht