Restauratie

Bedrijfsfilm Restauratie

Bekijk hier onze bedrijfsfilm over restauratie

Een vak apart

Heeft u schade aan een monument? Dan kan het zijn dat er restauratiewerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Den Hoed Aannemers BV heeft ervaring met het restaureren van kastelen, kerken, woonhuizen, boerderijen en andere cultuurhistorische monumenten.

Een monumentaal pand restaureren gaat niet zomaar. Er komen veel regels, vergunningen en fiscale regelingen bij kijken. Wij kunnen u door het hele proces begeleiden. Van het zoeken naar een architect met de juiste certificering, tot het uitvoeren van de restauratiewerkzaamheden.

Onze gespecialiseerde vakmensen zijn opgeleid om specifieke werkzaamheden volgens de richtlijnen uit te voeren. Ze hebben kennis van bouwkunst, stijlen, materiaalgebruik en constructietechnieken. Zo brengen we ieder monument weer dichtbij de oorspronkelijke staat.

Wat is restauratie?

We spreken van restauratie als grote verbeteringen of vernieuwingen nodig zijn om een gebouw te herstellen. Een restauratie is een eenmalige ingreep om ernstige schade te herstellen en om schade in de toekomst te voorkomen.

Restauratie heeft als doel de culturele waarde van een gebouw te bewaren of te vergroten.
Dat betekent dat er zoveel mogelijk wordt gewerkt met materialen en technieken die ook bij de oorspronkelijke constructie van het object zijn gebruikt.
Soms is dat niet mogelijk, dan doen wij ons best om met andere middelen een vergelijkbaar resultaat te behalen.

Zijn er speciale wensen om een gebouw duurzamer of moderner te maken?
Dan zoeken wij oplossingen die reversibel zijn. Dat betekent dat de toevoegingen het oude pand niet beschadigen. De werkzaamheden zijn eventueel weer terug te draaien, dus omkeerbaar.

Het uitgangspunt bij elke restauratie is: "We doen zo veel als nodig is, maar zo weinig mogelijk".
Soms zijn de benodigde werkzaamheden beperkt. In die gevallen kan er sprake zijn van onderhoud.

Zo restaureren we een monument

Een succesvolle restauratie vraagt om een grondige voorbereiding. We helpen je bij het vinden van de juist restauratiearchitect. De architect stelt vast welke werkzaamheden moeten plaatsvinden.

We maken een overzicht van de kosten. We zijn waar mogelijk transparant over eventuele tegenslagen die het project duurder kunnen maken. Zo verkleinen we de kans dat er in het proces met onverwachte tegenslagen te maken krijgen.

Het dossier van de calculator gaat naar onze projectleider. Deze gaat samen met de werkvoorbereider een planning maken voor de restauratie. We zorgen dat de juiste materialen en mensen op de juist tijd op de juiste locatie zijn. Dit wordt vastgelegd in een detailplanning.

Onze vakmensen komen de werkzaamheden uitvoeren zoals beschreven in de detailplanning. Soms lukt het niet helemaal om de planning te volgen, bijvoorbeeld door weersomstandigheden. In dat geval kijken we samen met jou als opdrachtgever naar de beste oplossingen.